دی اتیل آمین 1000 گرمی

موجود است...

CAS : 109-89-7

MF : C4H11N

mp : -50 °C

bp :  55 °C(lit.)

density : 0.71

vapor density :  2.5 (vs air)

vapor pressure  :14.14 psi ( 55 °C)

refractive index : n20/D 1.385(lit.)

Fp  : −20 °F

storage temp : Store at RT

Water Solubility : soluble

Sensitive : Air Sensitive

جزییات بیشتر

مرک آلمان

1,150,000 ریال بدون مالیات.

+
-

6 محصول دیگر در همان شاخه:

مشخصات

اتیل آمین  یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۳۴۱ است. که جرم مولی آن 45.08 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع زرد روشن است.به طور کلی آمین ها بازهای ضعیفی هستند و در آب با پذیرفتن یک پروتون به صورت داتیو به یون آلکیل آمونیوم تبدیل می شوند.

اطلاعات بیشتر

مولکول آمونیاک دارای سه اتم هیدروژن است (NH3) ، اگر به جای اتم های هیدروژن در آمونیاک گروه های آلکیل قرار بگیرد آمین تشکیل می شود. آمین ها سه نوع هستند و نوع آنها بستگی به تعداد گروه های آلکیل متصل به اتم نیتروژن دارد. اگر تنها یک گروه آلکیل به جای یک اتم هیدروژن در مولکلول آمونیاک قرار گیرد آمین نوع اول، اگر دو گروه آلکیل به جای دو اتم هیدروژن جایگزین شوند آمین نوع دوم و اگر هر سه اتم هیدروژن جای خود را به سه گروه آلکیل دهند آمین نوع سوم تشکیل می شود.علت وجود خاصیت بازی در آمین ها این است که اتم N دارای جفت الکترون ناپیوندی است و می تواند H+  را به صورت داتیو جذب کند. همان طور که در مطلب مربوط به کربوکسیلیک اسیدها گفته شد گروه های آلکیل الکترون دهنده هستند. حال هر چه قدرت الکترون دهندگی گروه های آلکیل متصل به N بیش تر باشد، این اتم راحت تر می تواند جفت اکترون پیوندی خود را دراختیار H+   قرار دهد در نتیجه قدرت بازی بیش تر می شود. همین طور هر چه تعداد گروه های آلکیل متصل به N بیش تر باشد قدرت بازی هم بیشتر می شود. البته این به شرطی است که تعداد گروه های آلکیل در اطراف اتم نیتروژن با ایجاد ممانعت فضایی برای جذب H+   مشکل ساز نشوند. چون در برخی موارد مانند متیل آمین این اتفاق می افتد و قدرت بازی کاهش می یابد.